حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید قربان تبریکات صمیمانه خود را خدمت هموطنان متدین و زحمتکش کشور ومسلمانان جهان پیشکش نموده ، آرزو میبرد که با وجود مشکلات بیشمار اجتماعی و اقتصادی مردم رنجدیده و مستضعف ما روزهای عید را درصفا و همدلی ، اتحاد ، برادری وبرابری سپری نمایند.

عید سعید قربان درمیان مسلمانان جهان بعنوان عید فداکاری، ازخودگذشتگی وقربانی در راه حق و حقیقت،عزم و نبرد با ستم و بیداد و خدمتگزاری در راه حق و عدالت تجلیل میشود. ولی با دریغ مردم درافغانستان وسایرکشورهای استعمارزده جهان اسلام ، قربانیان ارتجاع و برنامه های آزمندانه و سیری ناپذیرامپریالیزم درحالی عید قربان را برگزارمینمایند که نظام ‌ها و قدرت‌ های تمامیت خواه موانعی بیشماری را در راه  برپایی عیدی بدور از درد و رنج ، غم کار و نان و سرپناه ، آزادی و آینده بهتر در برابر آنها قرار داده است .

لازم به یادآوریست که بزرگترین آموزه حماسه ابراهیمی عید قربان درآن نهفته است که باید در راه حقوق انسان فداکارانه رزمیده ، بصورت مستدام دربرابراستبداد، تمامیت خواهی، بیداد، عقب گرایی و زورگویی منحیت نمادهای فرعونی ـ شیطانی که جهان را به گمراهی ، دهشت و وحشت کشانیده اند اعتراض نمود.امروز انسان‌ها، ، آزادی ،مردم سالاری ، زنده گی و زنان ،  صلح ، محیط ‌زیست و... به آسانی قربانی مطامع ضدبشری هژمونی‌ های سرمایه ‌داری میشوند. انکشافات شرق میانه و دامن زدن به جنگ وجنایت درافغانستان ، یمن ،عراق ، فلسطین تحت اشغال ، سوریه ، لبنان و... نمونه هایی از سیاست های ضدانسانی و انسان کش استعمار، صهیونیزم و امپریالیزم درمنطقه ما میباشد . این شیاطین سلطه ‌گروغاصب هدف نابودی خلق‌ های تحت ستم ، ترویج استعمار، حق تلفی ، بی قانونی ، استبداد و بهره کشی را دنبال نموده ، میلیونها مسلمان زحمتکش را از دموکراسی و یک زنده گی آرام و مدرن امروزی محروم نموده اند .درچنین برهه ‌ای نخستین وظیفه در تجلیل و بزرگداشت از ایام سعید عید، تحکیم پایه ‌های اتحاد مردم برعلیه ظلم و ستم و جنگ‌ قرار دارد.

هموطنان زحمتکش و شرافتمند ،

عید قربان امسال هم ما را به قربانی میگیرد. چیره گی شرایط ناگوار اجتماعی ـ اقتصادی ، اختناق، تسلط استبداد قرون وسطایی، محرومیت مردم ازحقوق و آزادی های مدنی و حق مشارکت در حیات سیاسی و اجتماعی، گسترش فقر، بیکاری ، بسته بودن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها بروی دختران باعفت وشجاع ما ، عدم پرداخت حقوق قانونی متقاعدین ، نبود برنامه روشن برای بازنشستگان و ده های معضله دیگر زنده گی مردم را دشوار ساخته است. افزون براینها افزایش حوادث فاجعه بارطبیعی چون زلزله و سیلاب های اخیر درد و رنج مردم را بیشتر نموده است.

حل این همه معضلات امروزی و مدرن نیاز به برخورد امروزی وعقل گرایانه دارد که گروه حاکم طالبان به تنهایی و با طرزدید موجود شان هرگز قادر به حل آنها نیستند. ما در نمونه بیشترین کشورهای اسلامی حتا در سنتی ترین کشوراسلامی یعنی عربستان سعودی منحیث مرکز دینی و سیاسی جهان اسلام میبینیم که تغیر، پیشرفت و تلاش به سوی آرمانهای جامعه مدرن و آرمانشهر آن مورد پذیرش آنها قرارگرفته و در این راه حرکت های شجاعانه نظری وعملی درحال پیشرفت میباشد.

تسلط و فرمانروایی بیش از ۲۰ ساله امریکا و ناتو ، گسترش اقتصاد مصرفی، پیشتازی پدیده های منفی قوم پرستی ، برتری جویی و منفعت گرایی ، تضعیف همبستگی ملی ، فرمانروایی و تسلط تبلیغات عوامفریبانه رسانه نیولیبرال و ده ها مصایب دیگر اجتماعی و اقتصادی میراث شوم استبداد و دیکتات امریکا و ناتو است که با منافع ملی ما همخوانی نداشت .همین ها با استفاده از ضعف و زبونی نجبه گان خودفروخته نگذاشتند تا درداخل کشور یک قشر روشنفکر ملی ، مردمی و با اراده که بتواند جامعه را بسوی آینده بهتر و بهزیستی سوق دهند ایجاد گردد.  امروز این وظیفه مهم و خواست زمان به عهده نیروهای ملی ، مترقی ، دادخواه و آینده نگر دینی و سیکولار کشور اعم از زنان و مردان گذاشته شده است تا در راه اعمار یک افغانستان واحد، آباد و مترقی متحدانه باشور وعلاقه مندی وطندوستانه کار و پیکار نموده ، با هوشیاری ، مسوولیت و استقامت و با درنظرداشت شرایط  و نیازهای مبرم جامعه و ضرورت های زمان بدور از بدبینی ، واجتناب ازهرنوع خودخواهی وخودمحوری متحدانه کاروپیکار نمایند.  

 هموطنان عزیز ،

جامعه بزرگ و اثرگزار مهاجرافغان در جهان ،

مسلمانان زحمتکش ،

حزب آبادی افغانستان ضمن تبریک و تهنیت عیدی ، ابراز امیدواری میکند که این عید بزرگ مسلمانان سرآغاز آرامشی باشد که خیروبرکت، صلح، ثبات و رفاه درافغانستان عزیز، کشورهای همجوار، کشورهای مسلمان ، همه مسلمانان زحمتکش جهان و بشریت دادخواه و صلح طلب حاکم شود.

 

اختر مو مبارک شه !

عید تان مبارک !

قربان بیرم لریز مبارک بولسن !

 

با حرمت فراوان

حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۵۰۶

 Copyright ©bamdaad 2024

 

زندگی سازمانی

جلسه نوبتی کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان بصورت حضوری دایر گردید...
جلسه نوبتی کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان بصورت حضوری دایر گردید      جلسه نوبتی کمیته حزبی ایالتی هامبور...
بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا تشکیل جلسه داد.   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۹اپریل۲۰۲۴در...
كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه كمیته حزبی كشوری هالند شام روز دوشنبه هژده ام مارچ...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور روز شنبه تاریخ سوم ف...
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۴...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان با تاسف واندوه فراوان یکی از شخصیت های نیک نام جنبش مترقی وعد...
پیام تسلیت شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت وفات مرحوم شرف الدین شرف    ‎با تألم ودرد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی ازساب...
پیام تسلیت شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت وفات نابهنگام رفقا دگروال سلیمانشاه یوسفی وظاهر شاه یوسفی    ‎با درد واندوه فرا...
پیام همدردی و تسلیت کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش   ‎با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفقا دگروال سلیما...
اعلان فاتحه   إنالله وأنا إليه راجعون   تورنجنرال محمد آصف الم سابق رییس محکمه عالی قوای مسلح و مع...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...

سیاسی

درنگی برنشست سران سازمان همکاری های شانگهای...
درنگی برنشست سران سازمان همکاری های شانگهای   نویسنده : احمد شاهین   ۳ و۴ جولای سال روان میلادی آستانه مرکز کشور ق...
دو دیدگاه درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران...
دو دیدگاه درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران :   حزب توده ایران: پاسخ قاطع مردم به نمایش «انتخاباتی» رژیم ولایت فقی...
انتخابات پارلمانی فرانسه و چانس پیروزی « جبهه مردمی نوین »...
انتخابات پارلمانی فرانسه و چانس پیروزی « جبهه مردمی نوین »   دکتر اسد محسن زاده سال روان ترسایی را « سال انتخابا...
اندیشه های چند در باره حکومت همه شمول...
 اندیشه های چند در باره حکومت همه شمول   انورمتین   معاهده دوحه که به تاریخ ۲۹ فبروری میان نماینده امریکا و طالبان...
درحاشیه نشست ویانا...
درحاشیه نشست ویانا محمد ولی برخی مصطلحات سیاسی در روند جنگی چهار دهه اخیر افغانستان یا انحصار کهنه گرایان و چهره ها...
دیوان کیفری بین المللی با مافیای اسراییل و کنگره امریکا مقابله میکند...
دیوان کیفری بین المللی با مافیای اسراییل و کنگره امریکا مقابله میکند   مدیا بنجامین* سناتور امریکایی لیندسی گراهام...
دروغ ها و افسانه ها پیرامون درگیری مسلحانه اسراییل درغزه...
دروغ ها و افسانه ها پیرامون درگیری مسلحانه اسراییل درغزه   یانیس واروفاکیس دوستان، تبریک و تشکر از اینکه علیرغم...
اسپانیا، ایرلند و ناروی کشور فلسطین را برسمیت میشاسند...
اسپانیا، ایرلند و ناروی کشور فلسطین را برسمیت میشاسند   به گزارش روزنامه ال پاییس، بر اساس گزارش‌ های رسانه‌های مختل...
خارکوف بلاگردان جنگ دربرابرناتو...
خارکوف بلاگردان جنگ دربرابرناتو؟   اسد کشتمند امروز حتا روس ستیزترین غربی های جنگ طلب هم به این نتیجه رسیده اند وبع...
لابی اسراییل در امریکا چیست و کیست؟...
لابی اسراییل در امریکا چیست و کیست؟ دکتر سروش سهرابی   درهفته های گذشته و بخصوص پس از جنبش دانشگاهی گسترده در امریک...

دیدگاه

ملي هويت اوملي موجوديت...
ملي هويت اوملي موجوديت   محمد اکبر کرگر يوه ډيره باريکه او حساسه مساله چې هر افغان يې نن په اگاهانه او يا غيراگاهان...
سه کشور انقلابی افریقا با یکدیگر متحد شدند...
نظامیان حاکم بر کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو در بیانیه پایانی نشست مشترک سران اعلام کردند که تصمیم به برداشتن گام‌...
گذری به سفرپوتین به کشورچین...
گذری به سفرپوتین به کشورچین رنسانس چپ معاصر   احمد شاهین منتخب روسیه ، پس از ادای تحلیف، بتاسی از توصیه زیوگانوف ر...
یادداشت یک رفیق   چپ افعانی که در فاز پریشان تاریخ اش بسر میبرد، بعنوان یک پویش سازنده ، به نقد پویا ازدیروز خویش نیاز...
افغانستان فراموش نشده است...
افغانستان فراموش نشده است! محمد ولی   در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ : ـ شورای نظاری ها و جمعیتی ها در پای برج ایفل در پار...
انحلال نظام بازنشستگی و تاثیرات آن در افغانستان...
انحلال نظام بازنشستگی و تاثیرات آن در افغانستان انجنیرحبیب الله فتاح ‎انحلال نظام بازنشستگی (تقاعدی) در افغانستان،...
امریکا دروغ می گوید، اسراییل بی اجازه امریکا هیچ اقدامی نمی‌ کند...
امریکا دروغ می گوید، اسراییل بی اجازه امریکا هیچ اقدامی نمی‌ کند     کیتلین جانستون مینویسد : هر چه بیشتر به آن فکر...

فرهنگی و اجتماعی

انقلابي شاعر پرخپل سپېڅلي آرمان سر کېښود...
انقلابي شاعر پرخپل سپېڅلي آرمان سر کېښود   صدیق کاوون   د سينې په باغ يې و ټوکېده سور گل د سـرکـښو ارمـانـونـو د...
بیاد استاد احمد ضيا قاری زاده ـ کبوتر...
بیاد شاعرنامدار وطن : استاد احمد ضيا قاری زاده ـ کبوتر   شب هجران   شب هجران شد و پيدا سحر نيست مگر خورشيد را...
به مناسبت ۴۵ مین سالگرد وفات شاعر نامدار وطن غلام نبی عشقری...
به مناسبت ۴۵ مین سالگرد وفات شاعر نامدار وطن غلام نبی عشقری   غريبم من   غريبم من سر و سامانه ام نيست  سرای و با...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان...
  پیام همدردی حزب آبادی افغانستان   با ناباوری و اندوه بسیار خبر یافتیم که رفیق کامله حبیب ـ مهری شاعر، نویسنده ، ژ...
شادباش حزب آبادی افغانستان بمناسبت پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان   با مسرت بی پایان شاهد موفقیتهای چشمگیر بازیکنان تی...
هییتلیک...
« هییتلیک» عیدانه زیبایی ازاستاد یوسف اوچقون   هییتلیک   کیلدی قربان بیرمی کیل گین که قربانت شوم مثل اسماعیل کبی...
پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید قربان ۱۴۰هجری شمسی    عید قربان، یکی از بزرگترین...
پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید قربان...
  حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید قربان تبریکات صمیمانه خود را خدمت هموطنان متدین و زحمتکش کشور ومسلمانان ج...
شعر ته ورته تصور...
                   شعر ته ورته تصور   اکبر کرگر   ماته هېنداره ! چې كله گورمه څېرې ته په هينداره كې ! هينداره ماته...
میرهوتُک افغان شاعر قرن‌ سیزده قمری پیرو سبک بیدل...
میرهوتُک افغان شاعر قرن‌ سیزده قمری پیرو سبک بیدل   محمد ولی در تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان چهره ها و مشاهیر ادب...
چشم براه توام...
چشم براه توام   خوبروی شهر آرای سبای پرنیان عطر آوا های شاد معبد گسترده در اقلیم ذهن دیرگاهیست چشم براه توام. ای ر...
درحاشیه قیام دانشگاهیان در امریکا و اروپا...
بیانیه انجمن وکلای دموکرات المان (VDJ) در رابطه با هجوم پولیس به مراکز دانشگاهی   دانشجویان و استادان دانشگاه ها مصر...
دانشجویان معترض در امریکا چه میخواهند...
  در پی قیام دانشجویان در دانشگاه های امریکا ،این جنبش اعتراضی در برابر نسل کشی رژیم صهیونیستی به دانشگاه های سوربن و...
پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان...
پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان   پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان بر تیم ق...
اعتراضات ضدصهیونیستی در دانشگاه های امریکا...
  با گسترده ‌ترشدن جنبش‌های دانشجویی در حمایت از فلسطین و مخالفت با رژیم صهیونیستی، دانشگاه‌های امریکا با چالش دشواری...
وطـن مــی...
د وطن پیغله وایی زما خو ته یادیږی وطنه که د جنت په منارو ولاړه یمه   وطـن مــی   له اغیارو یی اخیستی تاج د سر دی...
پیام تبریکیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول سال ۱۴۰۳ هجری شمسی ،نوروز باستانی و روز  دهقان    ‎تجلیل ا...
نو روز...
  بيا قاصد د نوروز راغی، بيا دوران شو د مستيو بيا گلمخی ساقي وېشي، شنه صهبا د پسرليو د گلابو عطر ووري، د غوټيو له گ...