پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستانبا تاسف واندوه فراوان یکی از شخصیت های نیک نام جنبش مترقی وعدالتخواه کشور رفیق محمود کارگر، بنا برمریضی که داشت زنده گی را پدرود گفت وبه ابدیت پیوست.

روحش شاد وبهشت برین جایش باد.
شادروان محمود کارگراز پیشگامان جنبش کارگری ، مبارز فعال وپیگیر راه عدالت و انسانیت بود که تمام زنده گی پربار خویش را دراین راه بخاطرتحقق آرمان‌های طبقه کارگر وسعادت وخوشبختی انسان زحمتکش وقف نمود.
وی زمانیکه بحث رییس تصدی ملی بس ایفای وظیفه می ‌نمود در تنظیم امور تصدی ملی بس نقش و تاثیرسازنده و برجسته داشت.
روانشاد محمود کارگر انسان نهایت شریف، صمیمی و خدمتگذار مردم بود.
کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان عمیقترین تسلیت وغمشریکی خویش را به خانواده و فرزندان مرحومی ابراز داشته ، برایشان صبر وشکیبایی آرزو می نماید
درودبه روان پاک محمود ‌کارگر!
روحش شاد و یاد وخاطره اش جاویدان باد!عبدالرحیم لطیف زی
مسوول کمیته کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۲ـ ۱۶۰۶

Copyright ©bamdaad 2024

 

پیام تسلیت شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت وفات مرحوم شرف الدین شرف 

 

‎با تألم ودرد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی ازسابقه داران ح د خ ا ( حزب وطن)  و یکی حقوق دانان برجسته کشور ولوی څارنوال اسبق جمهوری دموکراتیک افغانستان رفیق سید شرف الدین شرف داعی اجل را لبیک گفته به ابدیت پیوست.

‎شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در حالی که خود را در این اندوه بزرگ فامیل های داغدیده امین وشرف شریک میداند ، عمیق ترین مراتب تسلیت خویش را به رفیق سید صلاح الدین ومتباقی بازماندگان وفامیل های محترم شان ابراز نموده، روان رفیق شرف الدین شرف راشاد وخاطرات شان را جاودانه میخواهد .

‎ داود رزمیار

‎رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۱ـ ۰۷۰۵

Copyright ©bamdaad 2024

 

پیام همدردی و تسلیت کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

‎با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفقا دگروال سلیمان شاه یوسفی وظاهرشاه یوسفی خسربره های رفیق فتاح روفی ، داعیه اجل را پذیرفته به جاودانگی پیوستند .

کمیته حزبی ما با اظهار تاثرات عمیق ، مراتب تسلیت و همدردی خود را خدمت رفیق گرانقدرعبدالفتاح روفی ، خانواده های سوگوار، وابستگان وعزیزان شان تقدیم نموده ، درتحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو میکند .

 

 کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۳ـ ۰۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2024

 

پیام تسلیت شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت وفات نابهنگام رفقا دگروال سلیمانشاه یوسفی وظاهر شاه یوسفی 

 

‎با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دگروال سلیمانشاه یکی از قضات با احساس وبا مسوولیت اسبق کشور به  عمر پنجاه وپنج سالگی در کابل داعی اجل را لبیک گفت وبه ابدیت پیوست.

‎درد آور تر ورنجدهنده تر از آنکه  برادر بزرگوار شان رفیق استاددگروال اسبق ظاهر شاه یوسفی با شنیدن درگذشت برادر عزیز شان نتوانست که این درد جانکاه را تحمل نماید واز درد نبود برادر به سکته قلبی دچار گردیده ودر شهر اشتوتگارد کشور آلمان به رفتگان پیوست.

‎شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان خویشرا در این اندوه فامیلی رفیق عبدالفتاح رووفی داماد این خانواده ومتباقی اعضا و وابستگان  این خانواده داغ دیده شریک دانسته، تسلیت عمیق خویش را به رفیق فتاح رووفی عزیز وتمام اعضای خانواده و بازماندگان مرحومین ،اقارب و دوستات  فامیل های یوسفی ابراز میدارد.

‎روان رفقا شاد وخاطرات شان جاودانه باد.

‎با حرمت

‎ داود رزمیار

‎رییس شورای اروپایی ح آ ا

 

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۶ـ ۰۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2024

 

اعلان فاتحه
 
إنالله وأنا إليه راجعون
 
تورنجنرال محمد آصف الم سابق رییس محکمه عالی قوای مسلح و معاون قاضی القضات افغانستان شوهر، آصفه الم دختر، فرید الم ، یونس الم وحشمت خلیل الم پسران، افغانی صابرخواهر، بریالی طاهری برادر، محمد صابرمحسن سابق دیپلومات افغانستان در تهران و انقره و دگروال محمد سلیم هوشمند سابق استاد کورس عالی افسران برادران شوهر، مینه هوشمند خانم برادر شوهر، جمیله الم، پراسکویا الم و قدسیه الم عروسان، جاوید الم، رامین الم، نیلوفرالم، بکتاش الم، آرش الم، نوید الم، سوسن الم، امید الم، یعقوب الم و سارا الم نواسه ها، یوسف صابر، حارث صابر و فهیم صابرخواهرزاده ها، محمد ظاهر نورزایی، اجمل نورزایی، ایمل نورزایی و تیمور طاهری برادرزاده.
نسبت وفات بانو حفیظه الم ، سابق معاونه کودکستان شیرپور به اطلاع دوستان میرسانند، که مراسم خاک سپاری مرحومه مغفوره روزچهارشنبه تاریخ اول می ۲۰۲۴ به ساعت ۱۲ بجه به آدرس ذیل صورت می‌گیرد :
 
Ullerød Kirkegaard
Frederiksværksgade 143
3400-Hillerød
 
فاتحه مردانه و زنانه در همان روز ( اول می ۲۰۲۴) از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ به آدرس ذیل برگذار میگردد:
Golden Palace
Astridsvej 70
2770 Kastrup
اشتراک دوستان باعث خوشنودی روح مرحومه مغفوره و تسلی بازمانده گان میگردد.
شماره تماس:
 
0045-28637311 بریالی طاهری
0045-50121071 فرید الم
0045-24677297 یونس الم
0045-28205201 جاوید الم
 
 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۳ـ ۲۹۰۴

Copyright ©bamdaad 2024