زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید!

 

 

سلیمان کبیر نوری

 

سلام و درود به مادران و دختران میهن!

سلام و درود به زنان بال بسته و بالشکسته دردمند  میهن من!

نفرین بر حاکمیتی که کمیته تحقیق جرایم و مجازات وزارت عدلیه  آن خواسته است حکم سنگسار، قطع دست و پا و دُره زدن را درج قانون اساسی کشور نماید!

چرا در وزارت عدلیه ی متهم به فساد و ارتشاء،  کسانی منتصب شده اند که بر مبنای قواعد و قوانین غیر قرانی، چون متحجران فاسد دیوبندی،  شریعتمداران مسافر در بدویت و بربریت قُمی عمل میکنند. آن بالا نشستگان ارگ نشین با سکوت مرگبار روزگاران بدوی و رنج نامه ی سیاهء ضد انسانی را خموشانه به نظاره نشسته اند.

درود برزنان ستم کشیده ای که با درد های جانسوز وجهانسوز، نتوانسته اند حتا آهی بکشند؛ قصه درد و رنج نامه ای خویش بازخوانند. چو شگوفه یی بدست خشم و ستم سنگسار شده اند، تیر باران شده اند، دره خورده اند، مثله شده اند، ، با تبر پارچه پارچه شده و یا هم گوش و بینی و لب... بریده شده اند.

حسرت تازه گی و خنده را به فریاد آسمان برده اند، خفه شده اند...یا از فرط شکنجه تن و زخم روح خویشتن را حلق آویز کرده یا آتش زده اند.

پس درود بر همه قربانیانی که در زیرسلطه ملاهای مزدور و بیسواد و کم سواد و متحجر و در زیر حمایت و پوشش حاکمیت جلالتمابی حامد کرزی شکنجه شده و یا جان باخته اند.

هرآنچه میگذرد، این همه کلاً در زیرسایه کلاه وچپن ابریشمین جناب عالی حامد کرزی به وقوع میپیوندد. کلاه وچپنی که امروز شهرت جهانی کسب کرده است و بمثابه سمبول تریاک،  فساد و ارتشا ، ترور و دهشت و وحشت و انفجار  در جهان شناخته شده است.

مادران گران ارج، خواهران گرانقدر میهن!

من میبینم که آدمیان در قرن بیست ویک جهان را بر شما دوزخ ساخته اند.

راستش ، بعد از شنیدن خبر تلخ و سنگین بریدن بینی و لب خواهرم ستاره در ولایت هرات، خواستم با هموطنان عزیزم  درد دلی داشته باشم و خود را کم از کم، از درد  درون سوز و جانکاه و استخوان سوزبا فریاد و اشکی وارهانیده  و سبک سازم که نشد که نمیشود. کجا مرهم این زخم ناسور درمان کند؟

***

 این فاجعه در کجا اتفاق افتاده است؟

در کشوری که قانون جنگل دران حاکم است.

 پادشاه آن به قول خودش، یک شیر است شیر.

 شیری بنام حامد کرزی ( کارمند شرکت نفتی امریکایی بنام یونیکال. کمپنی ایکه به قول نویسندگان غربی  « این شیر را »  به این پست منتصب نموده است.)

روباه کرداری که سردراین نقاب میکند نه توان واراده یی دارد که ما توهم میکنیم، نه فرمانروای مجازات و مکافاتی است و نه حتا قدرت تسلیت و تسلایی دارد!

شیر دمبریده که با ضعف تهوع آوراذعان به عشق و دلباختگی به رهایی ملا برادارش از زندان پاکستان میکند و همه آزادی را برای زندانیان طالبان تروریست از گوانتانامو و بگرام خلاصه میکند. خونی که چکید، کاردی که برید، نه او را خط چپن شکند!

***

مادران و خواهران فریاد خفته در گلو!

پیش ازین نبشته؛ نامه ی ازقلم این نگارنده  در همین باب به دست امواج سپرده شده بود که برای مطالعه ی آن لطف نموده بالای عنوان زیر کلیک فرمایید:

 

www.youtube.com/watchv=FEJPaYGqLhI

شکست سکوتی که دنیا و عرش را به لرزه در میآورد!

راستش؛ در مقابل ده ها تن از هموطنان چه از داخل کشور، و چه بیرون ازآن،  ضمن ارسال ایمیل ها و صحبت های تلفونی،  ابرازداشته اند که، با خواندن و شنیدن این متن؛ حتا، های های گریسته واشک ریخته اند.

  آیا میدانید که  امروز افرادی بنام ملا ها، داملاها و  مولوی ها، جوانان را بخاطرعشق و محبت  و دوستی پاک،  تیرباران و سنگسار کرده و دُره میزنند؛  و درهمانحال خود، اعمال  فحشا را بنام صیغه، جهاد النکاح و حتا فراترازآن،  بدون نکاح (به توافق جانبین) توجیهِ اسلامی و شرعی داده و غرق در عیاشی اند؟ برای اثبات به یکی از هزاران مدارک دقیق،  به ویدیوی آیت الله... یکی از استادان و عالمان دینی در دانشگاهی بنام « خاتم النبیین » گوش دهید که ساختمان آن میلیون ها دلارهزینه برداشته است و به حکمت یکی از رهبران جهادی ـ «حضرت آیت الله محسنی» بنیادگذاری شده است:

مادران و خواهران گران ارج !

آیا به یاد دارید که در قریه شینواری غوربند ولایت پروان ( جایی که ملا خواصی منشی پارلمان افغانستان گویا ازمردم آن محل نماینده گی میکند)، قوماندان طالبان با چند تنی از زیردستانش، برخانمی تجاوزکردند؟.اما فقط همان زن، آنهم درملای عام گوسپندان دوپای و دُمبریده ای که برای تماشا حاضر صحنه بودند، تیر باران شد و بس؟

 کجا شد متجاوزین طالبی هرزه مقتدیان آقای خواصی منشی پارلمان افغانستان؟

(گفته میشود اقای خواصی با ریش گِردِ و درشت و بَبَرحکمتیارگونه اش، عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار، حتا در پارلمان افغانستان  نیز در پناه و پوشش و حمایت  آی اس آی !؟  به سر میبرد.)

اینهمه در حالی جریان و سریان دارد که استعمار گران غربی؛ با شاه شجاع های جهادی و اسلامی به ریاست شیرحامد کرزی ۱۲ سال است با شعار های حقوق بشروجمهوری اسلامی و عدالت و دموکراسی و حقوق زن و مادر و کودک کشور و مردمان مان را به گروگان گرفته اند و از جمله با ایجاد بیش از ۶۲ تلویزیون و ده ها رادیو، طی شب و روز به شستشوی مغزی و کار های پرنیرنگ روانشناسانه پرداخته اند، و چنانکه همه می بینیم نتیجه علوی انسانیت و ترقی بشری نیست که نیست  بلکه برعکس ازین مردم، فقط  بوزینگان و آدمکان دوپا ساخته اند، تا هرآنچه خود خواهند، همان را به کمک و یاری مزدوران خویش، به سهولت تحمیل بکنند. تا جا را برای حضور بنیادگرایی طالبانی و برای غارت یکی از بزرگترین منابع زیزمینی جهان (طلای سیاه و گاز آسیای میانه) مساعد ساخته لیتیوم و اورانیم و سایر منابع کشورآفت زده یی بنام افغانستان را خالی سازند.

ای مادر و ای خواهر وطن!

باییست ایستاد وفریاد کرد که زن سازنده انسان است،  زن در هرکجایی که هست، نیمی از پیکرجامعه است؛ نیمی ازوزن جامعه است. بدون اشتراک زن، تعمیل آرمان شگوفایی و بهروزی هرجامعه ای محال است. اگر زن بخواهد، زن بجُنبد، جهان می جنبد و جهان دگرگون میشود.

امروز  بیشترینه  پیشتازان،  پیشکسوتان و تحصیلکردگان زن افغانستان درغربت به سر میبرند و در رنج زنان درون وطن میسوزند ولی متاسفانه فعالیت قوی و انسجام محسوس و موثرو سازنده ای نداشته اند.

هرگاه درکمیت  گسترده طیف زنان تحصیلکرده و روشن ضمیر و با درک واحساس دراروپا، امریکا، آسترالیا و سایر کشور ها، که به جبر و از استبداد زمان مجبور به ترک وطن شده اند، طی سالیان متمادی، تحرکات منسجم دادخواهانه صورت میگرفت؛ میتوانست برای رهایی مادران و خواهران در بند کشیده داخل کشوربه مثابه وسیله فشار برگرداننده گان اصلی  سیاست جاری تبارز کند.

معلوم است و با گذشت زمان و تجربه های بیشتر ثابت تر شده میرود که هژمونیست های غرب برای کمک به مردم ما و برای کمک به زنان اسیر و دربند شاه وشیخ نیامده اند. آنان  برای خود برنامه دارند. مگر با درد و دریغ که دولت و حکومتی هم که به نام دولت اسلامی افغانستان بر ما تحمیل شده است؛ نه تنها برنامه ای برای بهبودی و بهروزی مردم از طریق ایجاد زیرساخت های سیاسی – اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور نداشته است، بل حتا کوچکترین اراده عملی و واقعی را برای بهبود وضع فوق العاده نابسامان زنان تبارز نداده و به دموکراسی و احقاق حقوق زن که خود مدعی بوده است اثبات اعتقاد نکرده است.

پس چه باید کرد؟

مادر وخواهر آگاه و پیشرو هموطن!  در هرکشور وهر کجایی که هستید! باهم تماس گیرید، روابط را گسترده سازید! سازمانهای کشوری مستقل را ایجاد کرده،  با مدیریت نیرومند و یک دست ازیک تریبیون قوی پژواک ضجه های سوزاننده و دادخواهانه ی مادران و خواهران خویش را پشتیبانی کنید! با راه اندازی تظاهرات، پروتست ها و گردهمایی ها به گوش جهانیان برسانید که ما زنده ایم، ما لبهای بریده را بهم پیوند میزنیم تا یک دهن فریاد شویم تا یک لب بوسه شویم.

 ما بریده نمیشویم!

ضربه ها مارا همانند بحر و دریا به موج و به سونامی مبدل میکند!

***

رویکردها:

-   آواز درد و ضجه همه روزه از مادران و خواهران کشور

-  متوقعم یکی از کارکرد های شگرف و تاریخی هموطن عزیز مان (محترم شفیع عیار) را به ارتباط موضوع؛ نیز تماشا فرمایید که بی محابا و با شجاعت و تردستی و عشق به انسان و انسانیت تمام برای  دگرگونی این میهن بلاکشیده قد برافراشته است و به مبارزه ی بی امان و پایدار بر ضد  تاریکی، جهل، خرافات، دوکانداران ریاکار مذهب و تیکه داران قباپوش دین  قامتِ بلند و نوینی فراز کرده است.

 

 اجتماعی ـ بامداد۱۴/۱ـ۱۳۰۱

زندگی سازمانی

جلسه شورای ایالتی نورد راین وستفلن ـ المان برگزار شد   امروز شنبه تاریخ ١٦ فبروری ٢٠١٩، جلسه سازمان ایالتی نورد راین و...
پیشنهاد شورای حزبی کشورسویس،« شورای موقت حزبی اروپاِیی »   ۱۴ فبروری ۲۰۱۹ رفقای عــزیز ، مطابق مصوبه مورخ ۲۷ جدی۱۳۹۷...
پیشنهاد هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان به « شورای موقت حزبی اروپاِیی » رفقای گرامی ! بتاریخ ۲۷ جد...
 نشست شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان   شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان بتاریخ دهم فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی...
تاسیس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان در فرانسه   به همت نیروهای ترقی‌ خواه ومیهندوست کشور، وبنابرخواست ونیاز زمان امر...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب...
 اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم ف...
برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
 بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان    مقدمه : در اوایل قرن ۲۰ م ، مردم افغانستان با اندیش...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت وغم شریکی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان با تاسف وتالم بی پایان اگاهی حاصل نمودیم ،که رفیق دوکتور س...
 برگشت همه بسوی اوست! اعـلان فــوتی  سیما نیازی همسر . مسعود نیازی پسر . زهره نیازی دختر . نیلاب نیازی عروس . امان خا...
اعلان خاكسپارى و ختم قران عظيم الشان...
  بازگشت همه به سوى اوست! اعلان خاكسپارى و ختم قران عظيم الشان مرحوم انجنير محمد عزيزسابق معاون صدراعظم و وزير پلان ؛...
پیام تسلیت شورای انسجام و همآهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا    به مناسبت وفات مادررفیق صفی ظهوری و خانم برا...
پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  به مناسبت وفات رفیق عثمان راسخ سابق لوی څارنوال...

شعر در بامداد

سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...
عید قربان...
     عید قربان      حلول عید قربان است ومن در پنجه خونین جلادان اسیر دست قصابان به قعرخون وآتش سخت درگیرم میان زن...
نـه بـه ډارېــږو   « نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو، نه به ډارېږو» که ځو زندان ته، که سزا کېږو، نه به ډارېږو منم اوږده ده،...
د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …...
  د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …   زما د مینې جنازه نن ستا له ښاره لاړه ‎  ‌‌‌‌‌‌ډېره ماسومه بېنوا ستا له دیاره لاړه اوس مې د...

سیاسی

دردسری به نام پاکستان...
دردسری به نام پاکستان از زمان تاسیس کشور پاکستان تا به حال می توان گفت ایران بهترین همسایه برای این کشور بوده اما در...
تاخیر سفر بن سلمان به پاکستان به دلیل مذاکره با طالبان...
نظری به رخداد های منطقه : تاخیر سفر بن سلمان به پاکستان به دلیل مذاکره با طالبان     به گزارش منابع ابرانی، با توج...
تصمیمات ماکرون هر روز بیشتر فرانسه را در بحران فرو می برد...
تصمیمات ماکرون هر روز بیشتر فرانسه را در بحران فرو می برد  درفرانسه چه می گذرد ؟   همزمانی احتمالی همه پرسی  و انت...
مادورو: «کمک بشردوستانه » بهانه غربی‌ها...
مادورو: «کمک بشردوستانه » بهانه غربی‌ها برای بی‌ ثبات کردن میهن ماست   نیکولاس مادورو با اعلام حمایت اش از برگزاری انت...
آیا نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است ؟...
آیا نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است ؟ درحاشیه رخداد های ونزویلا   پیشگفتار:   مناقشه بر سر انتخابات ریاست جمهوری...
کامجو فراموش نخواهد شد...
کامجـو فراموش نخـواهـد شـد میر محمد شاه رفیعی انسان ها بعداز مرگ هم مانند دوران زنده گی به دسته های مختلف تقسیم شده...
گزارش از مراسم وداع با پیکر زنده یاد سلیمان کامجو...
گزارش از مراسم وداع با پیکر زنده یاد سلیمان کامجو عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان روز دوشنبه مورخ هشتم...
زنده گی نامه زنده یاد سلیمان کامجو...
  زنده گی نامه زنده یاد سلیمان کامجو عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان   زنده یاد رفیق سید سلیمان شاه...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت نابهنگام زنده یاد رفیق دیپلوم انجینر سلیمان کامجو ، عضو دارلا...
به مناسبت مرگ نابهنگام دیپلوم انجینر سلیمان کامجو...
 به مناسبت مرگ نابهنگام دیپلوم انجینر سلیمان کامجو عضو بیروی اجراییه و دارلانشای حزب آبادی افغانستان   ( پیام های تسل...

دیدگاه

روز جهانی زبان مادری را گرامی بداریم...
روز جهانی زبان مادری را گرامی بداریم داکترحمیدالله مفید زبان بازتاب خرد آدمیست ، انسان با واژه ها جهان را می شناسد و...
سیاستهای دوگانه ومماشات با دهشت افگنان...
سیاستهای دوگانه ومماشات با دهشت افگنان دشمنی با مردم افغانستان است    عبدالوکیل کوچی برگه های تاریخی وشواهد جنگ در...
بدرنگو لاړ شی...
بدرنگو لاړ شی !   زبير شيرزاد بدرنگو لاړ شی ! اور کى پيدا ، اور کى رالوى ، اورکى دنيانه درومو دوزخي قوم يو چى له ژون...
هغه چی په لمبو کی ایره نه شو...
هغه چـی په لمبو کـی ایره نه شـو اروښاد ملګري انجینرسلیمان کامجو ، دملي اوترقيخواه نهضت تل پاتی معنوی هستی او ویاړ  ...
پس مقصر کیست؟...
پس مقصر کیست؟ چهاردهی وال دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که شماری از مسوولان فدراسیون فوتبال این کشور از جمله رییس...
بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی...
بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی عبدالوکیل کوچی   دوازده سال قبل مردم افغانستان یکی از بهترین فرزندان...
عربستان درآستانه کودتای نظامی...
عربستان درآستانه کودتای نظامی                   عارف عرفان در طوفان برخاسته از جنایت قتل جمال خاشقجی، بزرگرترین زمین ل...

فرهنگی و اجتماعی

سولی...
  عسکر چالاک، قرغه یی لغمان آخ څنکه می ورکه کړی یی دا چا په جنک خرڅه کړی څومره وړیا زمونږ له کوتو ووتی ستا د حسن او خ...
تدویرجلسه نوبتی همایش اروپایی زنان افغانستان    اخیرا جلسه هیات مدیره همایش اروپایی زنان افغانستان تحت ریاست داکتر شفی...
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری و مداخله علیه  بولیویا...
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری مداخله علیه جمهوری بولیواری ونزویلا را محکوم می‌ کند   فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های...
تسلیت و همدردی شوراهای حزبی د راروپا...
 تسلیت و همدردی شوراهای حزبی د ر اروپا به مناسبت مرگ زودرس رفیق سلیمان کامجوعضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغ...
کامجو به جاودانه گی پیوست...
کامجو به جاودانه گی پیوست !   با درد و اندوه فراوان به اطلاع ملت شریف افغانستان، رهروان جنبش ترقی خواهی درکشور ؛ رفقا...
گزارش خبری کنفرانس ۸ دسامبر ۲۰۱۸ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا   پنجمین کنفرانس علمی سالانه انجمن حقوقدانان افغان در...
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته...
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته   الهه افتخار    امروز جهان ما وارد عصر تکنالوژی انترنیتی...
دگـرصبح است...
    دگـرصبح است…   صبح است و پایان شب تار است دگر صبح است و بیداری سزاوار است دگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار اس...
رونمایی از جسد مومیایی‌ شده ٣‌هزار ساله در مصر...
 رونمایی از جسد مومیایی‌ شده ٣‌هزار ساله در مصر   کاوش گور یک زن در عمق ٣٠٠ متری زمین   جسد مومیایی‌ شده یک زن که قد...
اعلامیه هیات مدیره همایش زنان افغانستان دراروپا به مناسبت روزجهانی منع خشونت دربرابر زنان     ۲۵نوامبرمصادف است با رو...
با چنين وضع محالست...
با چنين وضع محالست ***** از شما نه زر و مالى ، نه قبا ميخواهيم نه بلند منزل و قصرى ز طلا ميخواهيم ما چو آسايش و يک...
اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن...
  اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن   اعضای محترم ، دوستان و علاقه مند...
« اسیران درسیاهی »...
« اسیران درسیاهی » جمیله ناهید «اسیران در سیاهی»  تازه ترین اثر ارزشمند ازشیرین نظیری نویسنده شناخته شده است که در...
پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا...
پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت نود و پنجمین سالروز تولد پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون ،...
اۉلچاو بیرلیگی...
      حلیم یارقین نرسه لرنینگ اۉلچاو بیرلیگی سیزلرده قنده ی بیرلیکلر بار؟ تیلیمیزده نرسه لرنی اۉلچش، سَنش یا مقدا...
یادواره یی از روز تاریخی سوم عقرب  ۱۳۴۴...
یادواره یی از روز تاریخی سوم عقرب ۱۳۴۴   احسان واصل سوم عقرب ېود، معمولاً باید ساعت هشت صبح درمکتب حاضر می بودم واز...
پیشینه جنبش سـوم عقـرب...
پیشینه جنبش سـوم عقـرب سوم عقرب ، روز شهیدان صدیق کاوون در ماه مارچ سال ۱۹۶۳ محمد داوودکه مدت ده سال به حیث صدراعظم...
فرهنگ تفکرسنتی و بازتاب آن بالای نقش اجتماعی زنان...
 فرهنگ تفکرسنتی و بازتاب آن بالای نقش اجتماعی زنان بصیر دهزاد با ابراز سپاس و ابراز قدردانی بزرگ از همایش اروپایی زن...