زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید!

 

 

سلیمان کبیر نوری

 

سلام و درود به مادران و دختران میهن!

سلام و درود به زنان بال بسته و بالشکسته دردمند  میهن من!

نفرین بر حاکمیتی که کمیته تحقیق جرایم و مجازات وزارت عدلیه  آن خواسته است حکم سنگسار، قطع دست و پا و دُره زدن را درج قانون اساسی کشور نماید!

چرا در وزارت عدلیه ی متهم به فساد و ارتشاء،  کسانی منتصب شده اند که بر مبنای قواعد و قوانین غیر قرانی، چون متحجران فاسد دیوبندی،  شریعتمداران مسافر در بدویت و بربریت قُمی عمل میکنند. آن بالا نشستگان ارگ نشین با سکوت مرگبار روزگاران بدوی و رنج نامه ی سیاهء ضد انسانی را خموشانه به نظاره نشسته اند.

درود برزنان ستم کشیده ای که با درد های جانسوز وجهانسوز، نتوانسته اند حتا آهی بکشند؛ قصه درد و رنج نامه ای خویش بازخوانند. چو شگوفه یی بدست خشم و ستم سنگسار شده اند، تیر باران شده اند، دره خورده اند، مثله شده اند، ، با تبر پارچه پارچه شده و یا هم گوش و بینی و لب... بریده شده اند.

حسرت تازه گی و خنده را به فریاد آسمان برده اند، خفه شده اند...یا از فرط شکنجه تن و زخم روح خویشتن را حلق آویز کرده یا آتش زده اند.

پس درود بر همه قربانیانی که در زیرسلطه ملاهای مزدور و بیسواد و کم سواد و متحجر و در زیر حمایت و پوشش حاکمیت جلالتمابی حامد کرزی شکنجه شده و یا جان باخته اند.

هرآنچه میگذرد، این همه کلاً در زیرسایه کلاه وچپن ابریشمین جناب عالی حامد کرزی به وقوع میپیوندد. کلاه وچپنی که امروز شهرت جهانی کسب کرده است و بمثابه سمبول تریاک،  فساد و ارتشا ، ترور و دهشت و وحشت و انفجار  در جهان شناخته شده است.

مادران گران ارج، خواهران گرانقدر میهن!

من میبینم که آدمیان در قرن بیست ویک جهان را بر شما دوزخ ساخته اند.

راستش ، بعد از شنیدن خبر تلخ و سنگین بریدن بینی و لب خواهرم ستاره در ولایت هرات، خواستم با هموطنان عزیزم  درد دلی داشته باشم و خود را کم از کم، از درد  درون سوز و جانکاه و استخوان سوزبا فریاد و اشکی وارهانیده  و سبک سازم که نشد که نمیشود. کجا مرهم این زخم ناسور درمان کند؟

***

 این فاجعه در کجا اتفاق افتاده است؟

در کشوری که قانون جنگل دران حاکم است.

 پادشاه آن به قول خودش، یک شیر است شیر.

 شیری بنام حامد کرزی ( کارمند شرکت نفتی امریکایی بنام یونیکال. کمپنی ایکه به قول نویسندگان غربی  « این شیر را »  به این پست منتصب نموده است.)

روباه کرداری که سردراین نقاب میکند نه توان واراده یی دارد که ما توهم میکنیم، نه فرمانروای مجازات و مکافاتی است و نه حتا قدرت تسلیت و تسلایی دارد!

شیر دمبریده که با ضعف تهوع آوراذعان به عشق و دلباختگی به رهایی ملا برادارش از زندان پاکستان میکند و همه آزادی را برای زندانیان طالبان تروریست از گوانتانامو و بگرام خلاصه میکند. خونی که چکید، کاردی که برید، نه او را خط چپن شکند!

***

مادران و خواهران فریاد خفته در گلو!

پیش ازین نبشته؛ نامه ی ازقلم این نگارنده  در همین باب به دست امواج سپرده شده بود که برای مطالعه ی آن لطف نموده بالای عنوان زیر کلیک فرمایید:

 

www.youtube.com/watchv=FEJPaYGqLhI

شکست سکوتی که دنیا و عرش را به لرزه در میآورد!

راستش؛ در مقابل ده ها تن از هموطنان چه از داخل کشور، و چه بیرون ازآن،  ضمن ارسال ایمیل ها و صحبت های تلفونی،  ابرازداشته اند که، با خواندن و شنیدن این متن؛ حتا، های های گریسته واشک ریخته اند.

  آیا میدانید که  امروز افرادی بنام ملا ها، داملاها و  مولوی ها، جوانان را بخاطرعشق و محبت  و دوستی پاک،  تیرباران و سنگسار کرده و دُره میزنند؛  و درهمانحال خود، اعمال  فحشا را بنام صیغه، جهاد النکاح و حتا فراترازآن،  بدون نکاح (به توافق جانبین) توجیهِ اسلامی و شرعی داده و غرق در عیاشی اند؟ برای اثبات به یکی از هزاران مدارک دقیق،  به ویدیوی آیت الله... یکی از استادان و عالمان دینی در دانشگاهی بنام « خاتم النبیین » گوش دهید که ساختمان آن میلیون ها دلارهزینه برداشته است و به حکمت یکی از رهبران جهادی ـ «حضرت آیت الله محسنی» بنیادگذاری شده است:

مادران و خواهران گران ارج !

آیا به یاد دارید که در قریه شینواری غوربند ولایت پروان ( جایی که ملا خواصی منشی پارلمان افغانستان گویا ازمردم آن محل نماینده گی میکند)، قوماندان طالبان با چند تنی از زیردستانش، برخانمی تجاوزکردند؟.اما فقط همان زن، آنهم درملای عام گوسپندان دوپای و دُمبریده ای که برای تماشا حاضر صحنه بودند، تیر باران شد و بس؟

 کجا شد متجاوزین طالبی هرزه مقتدیان آقای خواصی منشی پارلمان افغانستان؟

(گفته میشود اقای خواصی با ریش گِردِ و درشت و بَبَرحکمتیارگونه اش، عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار، حتا در پارلمان افغانستان  نیز در پناه و پوشش و حمایت  آی اس آی !؟  به سر میبرد.)

اینهمه در حالی جریان و سریان دارد که استعمار گران غربی؛ با شاه شجاع های جهادی و اسلامی به ریاست شیرحامد کرزی ۱۲ سال است با شعار های حقوق بشروجمهوری اسلامی و عدالت و دموکراسی و حقوق زن و مادر و کودک کشور و مردمان مان را به گروگان گرفته اند و از جمله با ایجاد بیش از ۶۲ تلویزیون و ده ها رادیو، طی شب و روز به شستشوی مغزی و کار های پرنیرنگ روانشناسانه پرداخته اند، و چنانکه همه می بینیم نتیجه علوی انسانیت و ترقی بشری نیست که نیست  بلکه برعکس ازین مردم، فقط  بوزینگان و آدمکان دوپا ساخته اند، تا هرآنچه خود خواهند، همان را به کمک و یاری مزدوران خویش، به سهولت تحمیل بکنند. تا جا را برای حضور بنیادگرایی طالبانی و برای غارت یکی از بزرگترین منابع زیزمینی جهان (طلای سیاه و گاز آسیای میانه) مساعد ساخته لیتیوم و اورانیم و سایر منابع کشورآفت زده یی بنام افغانستان را خالی سازند.

ای مادر و ای خواهر وطن!

باییست ایستاد وفریاد کرد که زن سازنده انسان است،  زن در هرکجایی که هست، نیمی از پیکرجامعه است؛ نیمی ازوزن جامعه است. بدون اشتراک زن، تعمیل آرمان شگوفایی و بهروزی هرجامعه ای محال است. اگر زن بخواهد، زن بجُنبد، جهان می جنبد و جهان دگرگون میشود.

امروز  بیشترینه  پیشتازان،  پیشکسوتان و تحصیلکردگان زن افغانستان درغربت به سر میبرند و در رنج زنان درون وطن میسوزند ولی متاسفانه فعالیت قوی و انسجام محسوس و موثرو سازنده ای نداشته اند.

هرگاه درکمیت  گسترده طیف زنان تحصیلکرده و روشن ضمیر و با درک واحساس دراروپا، امریکا، آسترالیا و سایر کشور ها، که به جبر و از استبداد زمان مجبور به ترک وطن شده اند، طی سالیان متمادی، تحرکات منسجم دادخواهانه صورت میگرفت؛ میتوانست برای رهایی مادران و خواهران در بند کشیده داخل کشوربه مثابه وسیله فشار برگرداننده گان اصلی  سیاست جاری تبارز کند.

معلوم است و با گذشت زمان و تجربه های بیشتر ثابت تر شده میرود که هژمونیست های غرب برای کمک به مردم ما و برای کمک به زنان اسیر و دربند شاه وشیخ نیامده اند. آنان  برای خود برنامه دارند. مگر با درد و دریغ که دولت و حکومتی هم که به نام دولت اسلامی افغانستان بر ما تحمیل شده است؛ نه تنها برنامه ای برای بهبودی و بهروزی مردم از طریق ایجاد زیرساخت های سیاسی – اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور نداشته است، بل حتا کوچکترین اراده عملی و واقعی را برای بهبود وضع فوق العاده نابسامان زنان تبارز نداده و به دموکراسی و احقاق حقوق زن که خود مدعی بوده است اثبات اعتقاد نکرده است.

پس چه باید کرد؟

مادر وخواهر آگاه و پیشرو هموطن!  در هرکشور وهر کجایی که هستید! باهم تماس گیرید، روابط را گسترده سازید! سازمانهای کشوری مستقل را ایجاد کرده،  با مدیریت نیرومند و یک دست ازیک تریبیون قوی پژواک ضجه های سوزاننده و دادخواهانه ی مادران و خواهران خویش را پشتیبانی کنید! با راه اندازی تظاهرات، پروتست ها و گردهمایی ها به گوش جهانیان برسانید که ما زنده ایم، ما لبهای بریده را بهم پیوند میزنیم تا یک دهن فریاد شویم تا یک لب بوسه شویم.

 ما بریده نمیشویم!

ضربه ها مارا همانند بحر و دریا به موج و به سونامی مبدل میکند!

***

رویکردها:

-   آواز درد و ضجه همه روزه از مادران و خواهران کشور

-  متوقعم یکی از کارکرد های شگرف و تاریخی هموطن عزیز مان (محترم شفیع عیار) را به ارتباط موضوع؛ نیز تماشا فرمایید که بی محابا و با شجاعت و تردستی و عشق به انسان و انسانیت تمام برای  دگرگونی این میهن بلاکشیده قد برافراشته است و به مبارزه ی بی امان و پایدار بر ضد  تاریکی، جهل، خرافات، دوکانداران ریاکار مذهب و تیکه داران قباپوش دین  قامتِ بلند و نوینی فراز کرده است.

 

 اجتماعی ـ بامداد۱۴/۱ـ۱۳۰۱

زندگی سازمانی

تدویر هشتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبا...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت حادثه خونین در« هوتل شهر دوبی »     هموطنان عزیز! با تاثرفراوان اطلاع...
پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان...
 پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان   بنام خداوند جان و خرد هموطنان آزادی دوس...   هموطنان عزیز ، استقلال افغانستان در شرایط تازه ملی و جهانی در حالی بدست آمد که جنبش های مشروطه خواهی حصول استقلال...
پیام  دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی   بسم الله الرحمن الرحیم رفقا ، دوستان وهممیهنان عزی...
تدویرهفتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مورخ ۲۹ جولای ۲۰۱۹ هفتمین دور اجلاس کمسیون ت...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
برنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷     مقدمه...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

 مراسم خاک سپاری داکتر ببرک ارغند   پری ارغند همسر، شمس ارغند پسر ، هیلی ارغند علوی ، اناهیتا ارغند جمال، مریم ارغند...
پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات المناک داکتر ببرک ارغند     با تاثر و اندوه فراوان...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق نوراحمد پیمان عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغان...
اعلان فاتحه بانو شهناز اورنگ...
اعلان فاتحه بانو شهناز اورنگ  اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۲ـ ۰۶۰۶    ...
اعلان فاتحه احمد ضیا آزادزوی...
اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۹۰۵  ...

شعر در بامداد

واسوخت ميهنى...
با الهام از سروده زیبای استاد شيرين سخن ميرغلام حضرت شایق جمال ( واعظى )  بنام « واسوخت عشقى»* واسوخت ميهنى اى ميه...
خـوب وینـم ‎...
           خـوب وینـم ‎         ( خوب وینم عالمه که یې څوک راکړي مانا ‎ پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه)* ‎نا...
هفت وهشت ثور...
هفت وهشت ثور صدای ناب هفت ثور طنین افگنده بر دلها که مثلش نیست در تاریخ آزادیـی ملت ها هر آنچه بود دستآورد عالی هفت...
سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...

سیاسی

مفاهیم استقلال و آزادی از دیروز تا امروز و فرداها...
به پیشوازوتجلیل از یکصد سالگی استقلال افغانستان: مفاهیم استقلال و آزادی از دیروز تا امروز و فرداها ع. بصیر دهـزاد م...
دافغانستان د خپلواکی دبیرته اخیستلو د ورځی په وياړ...
دافغانستان د خپلواکی دبیرته اخیستلو د ورځی په وياړ   دوکتور حبیب منګل د زمری دمیاستی ۲۸ دګران هیواد افغانستان دخپلو...
صد سالگی استقلال وغفلت زده گی ملت...
صد سالگی استقلال وغفلت زده گی ملت   محمد ولی   طی صد سال اخیر نقشه کشورها تغیر کرد، دو جنگ مهیب جهانی اروپا را با...
امریکا در هیبت « ترامپیزم  » درگیر جنگ با جهان...
 امریکا در هیبت « ترامپیزم  » درگیر جنگ با جهان  اردشیر ز.قنواتی ایالات متحده امریکا هنوز بزرگترین قدرت اقتصادی و نظ...
اولین نظام جمهوری در افغانستان و پایان سلطنت چهل ساله محمدظاهرشاه...
اولین نظام جمهوری در افغانستان و پایان سلطنت چهل ساله محمدظاهرشاه  میرمحمدشاه رفیعی  ۲۶سرطان۱۳۹۸مصادف بود با چهل وشش...
مواد سوخت شعله های جنگ مردم افغانستان است...
مواد سوخت شعله های جنگ مردم افغانستان است آیا صلح امید است یا آرمان! علی رستمی مدت چهل سال از جنگ های خانمانسوز تجا...
ملاک حقیقت عمل است نه حرف...
ملاک حقیقت عمل است نه حرف دردمند  محمد اشرف غنی در دیداری که بتاریخ ۶ الی ۷ سرطان سال ۱۳۹۸ با سران دولت پاکستان داشت...
شباهت های ماموریت صلح خلیلزاد با شوارد نادزی...
شباهت های ماموریت صلح خلیلزاد با شوارد نادزی، صلح خواهد آمد؟   عبدالاحمد فیض افغانستان ازمعدود کشورهای است که بیشتر...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی*   دیپلوم انجینر عمر محسن زاده هنوز چند روزی از نبشته پیشین نگارنده نگذشته...
مقابله با پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان...
مقابله با پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان   میرعبدالواحد سادات پرداختن دقيق و پاسخ درست به اين موضوع ايجاب مينمايد تا اين...

دیدگاه

مروری به اصلاحات غازی امان الله خان...
مروری به اصلاحات غازی امان الله خان   دردمند سعدیا مــرد نیکــو نام نمیـرد هرگــز مرده آنست که نامش به نیکویی نبرن...
جنگ و تروریزم را با دموکراسی درآمیختند...
جنگ و تروریزم را با دموکراسی درآمیختند  نباید صلح و دموکراسی را در تقابل قرار دهند محمد ولی آوازه چنین است که امریک...
نقش منطقوی  سازمان همکاری های شانگهای و نزدهمین اجلاس آن...
  نقش منطقوی  سازمان همکاری های شانگهای و نزدهمین اجلاس آن   داکترعبدالرشید جانباز سازمان همکاری‌های شانگهای یا ( Sh...
بمناسبت صدمین سالگرد استقلال، ۱۹۱۹-۲۰۱۹...
 بمناسبت صدمین سالگرد استقلال، ۱۹۱۹-۲۰۱۹   احسان واصل کتاب « گزارش سفراعلحضرت امان الله خان به اروپا  »  که از نوامب...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی ( قسمت سوم وچهارم)   علی رستمی  همانطوریکه جامعه مدنی دراوج نظام سرمایداری  بوجود آمد...
طالبان درپی صلح یا درصدد کسب قدرت؟...
طالبان درپی صلح یا درصدد کسب قدرت؟   عبدالاحمد فیض   طرح امریکایی صلح با جنبش طالبان با گشایش باب تفاهم ودیالوگ ای...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی       علی رستمی  قسمت اول                                                              ...

فرهنگی و اجتماعی

به گرامیداشت ازروزاستقلال وطن...
به گرامیداشت ازروزاستقلال وطن عبدالاحمد فیض آزادی و آزاد منشی دو واژه زیباست که با نام رزمنده گان ملی وهزاران سپاهی...
اشـرف مخـلوقـاته...
                  اشـرف مخـلوقـاته اشرف مخلوقاته اور دې بل کړ هرې خواته اشرف مخلوقاته وطن پکې ایرې شو له دروا...
                             اخـتـر تـه ځه اختره ځه مونږه اختر لیدلی نه دی غیر له ترگمیو موږ سهار لیدلی نه دی جنک پسی...
رویـای عیــد...
رویـای عیــد   کجا عید است ، کجاعید است؟ کجا تحسین وتمجید است بجز کشتارخون آتش مرگ وعزاداری وطن درپرتگاه مهلک وتهدی...
ســور اخـتــر...
ســور اخـتــر   بیا موسم د قربانۍ دی،بیا غوڅ شوی د چا سر دی بیا د چا پر کاله ویر دی،بیا د چا پر کور اختر دی دا زما...
استـقـلال...
  استـقـلال   ترا یک قرن پیش ازمن مرا صـد سال بعد از تـو ترا بر جنگ استقلال مرا بر جنگ استبداد ترا بر ضد استعما...
به پیشواز صدمین سالروز استرداد استقلال کشور...
درس هایی از تاریخ کشور :   به پیشواز صدمین سالروز استرداد استقلال کشور     محمد ولی   ( بخش دوم ) اما ضلع روحا...
معلم تابش جاودانگی هاست...
 معلم تابش جاودانگی هاست   در پرورش جسم  پدر نانم   داد درس  معلم   پرورش جانم  داد درعرصه عشق خردعلم وکمال احساس غ...
به پیشواز صدمین سالگرد فروریزی اولین حلقه استعمار انگلیس درجهان...
به پیشواز صدمین سالگرد فروریزی اولین حلقه استعمار انگلیس درجهان ( استرداد استقلال افغانستان)   محـمـد ولـی دوجنبش چ...
کتاب و جوانان...
کتاب و جوانان   روزبه تاریخ سوم ثور ۱۳۹۸ خورشیدی مصادف بود با روز بین المللی کتاب . ازاین روز در تمام کشورهای جهان...
بازگشـت بـه خــود...
  بازگشـت بـه خــود   گیرم شعار ناب تو الله اکبر است اما چه سود از آنکه دلت مثل کافر است گیرم که ریش وسبحه ز آداب...
کـابـل...
  کـابـل بيا ژړا ده د کابل هره کوڅه کې واويلا ده د کابل هـره کوڅه کې يزيدانو هــره خوا تورې اېستلي کربلا ده ، د کابل...
چگونگی زرع پسته در افغانستان...
   چگونگی زرع پسته در افغانستان      کریم پوپل پسته که نام علمی آن ( Pistacia vera  ) است در کشورهای سوریه ترکیه ایر...
آه، مـا الاغ هـا...
  آه، مـا الاغ هـا     طنزی از عزیز نسین   آه، ما! ما الاغ ها! … ما جماعتِ الاغ ها سابق بر اینْ درست مثل...
نقل قول ها ویادداشت های ازعلامه فیض محمد کاتب...
فیض محمدکاتب (۱۲۷۹-۱۳۴۹ ق) شخصیت فاضل ودانشمند کشوردراواخر قرن نزدهم دردستگاه سلطنت امیرعبدالرحمن بکار کتابت آغاز نمود...
همه در دفاع از حقوق اطفال و منع کار اجباری اطفال...
پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال   « همه در دفاع از حقوق اطفال و...
تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟...
  تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟ حرمت كنيم و هم كرم، كه كام تو شيرين كنم تا كه زنى به فرق من، مى زنم هى به فر...
د ملگری عسکر (چالاک) دوه نوی شعرونه...
د ملگری عسکر (چالاک) دوه نوی شعرونه           اغیار د دگر او د جیگر په نوم یی بیل کړو د طایفی او د ټبر په نوم یی ب...