كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 


جلسه كمیته حزبی كشوری هالند شام روز دوشنبه هژده ام مارچ سال روان دایرگردید . در این جلسه رفیق گرامی ولی محمد زیارمل عضو کمیته مركزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  به اساس دعوت كمیته حزبی نیز شركت نموده بودند.
درنخست رسمیت جلسه با حاضربودن همه اعضا كمیته حزبی كشوری توسط رفیق مصدق ، مسوول كمیته حزبی هالند ابلاغ ، و جهت پیشبرد كارجلسه اجندا ذیل پیشنهاد گردید:
۱-  گزارش مختصراز کار و فعالیت کمیته حزبی و ارایه معلومات در رابطه به تصامیم و فیصله های بیروی اجراییه شورای اروپایی.

گزارش دهنده : رفیق مصدق
۲-  گزارش مختصر مسوول شعبه اسناد و ارتباط  در مورد چگونگی ترتیب و تنظیم اسناد حزبی طبق برنامه کاری سال روان کمیته حزبی كشوری .
گزارش دهنده : رفیق ریتا
۳-  گزارش مسوول مالی درمورد مسایل مالی ، در همخوانی با پلان کاری کمیته حزبی كشوری
گزارش دهنده : رفیق عمر زیارمل.
۴ ـ نظریات، پیشنهادات و انتقادات.
اجندای پیشنهادی بعد از رای گیری به اتفاق ارأ مورد تایید قرارگرفت.
رفیق مصدق مسوول كمیته حزبی كشوری هالند اشتراک رفیق زیارمل گرامی را در جلسه خیرمقدم گفته با اظهارسپاس ازایشان كارجلسه را آغازنمود.
مطابق بند اول اجندا رفیق مصدق گزارش مختصری از كار و فعالیت كمیته حزبی كشوری طی ربع اول سال جاری ، منجمله سازماندهی منظم مراسم وداعیه و خاكسپاری زنده یاد رفیق نوراحمد نور و اشتراک درمراسم یاد وبود ایشان ، سازماندهی تدویر جلسات ، تهیه و ترتیب گزارشات و پلان ها و همكاری با سازمان زنان را ارایه نمود كه مورد تایید رفقا قرارگرفت
مطابق بند دوم  و سوم اجندا رفیق ریتا جان گزارش مختصر در مورد ثبت و راجستر اسناد حزبی، و رفیق عمر زیارمل گزارشی درمورد مسایل مالی و تنظیم اسناد آن پیشکش نمودند.
كمیته حزبی كار و فعالیت هردو شعبه را در كل مثبت ارزیابی نموده و در مورد نواقص و كمبودی ها در كارشعبات رهنمایی های لازم از سوی رفیق مصدق صورت گرفت .
مطابق بند چهارم اجندا سوالاتی از جانب رفقای هریک احسان عمری و هاشم زحمت
درمورد مشی حزب آبادی افغانستان ، نقش سازمانهای حزبی بیرون مرزی ح . آ .ا درمورد ائتلاف نیروهای ملی و مترقی ، رابطه طالبان با كشورهای همجوار و جهان مطرح گردید.
رفیق مصدق با اطهارسپاس مجدد ازحضور رفیق زیارمل گرامی تقاضا نمود تا با صحبت رهنمودی خویش به جواب سوالات رفقا بپردازند.
رفیق زیارمل نخست به نماینده گی از بیروی اجراییه شورای اروپایی كار و فعالیت های سازمان حزبی كشوری هالند را به صورت كل مورد تمجید قرارداده ، به نواقص و كمبودی ها اشاره ، و رهنمودهای مشخص جهت بیرون رفت از آنرا ارایه نمودند. او درادامه درمورد باره وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی كشور، و روابط طالبان با کشورهای منطقه و جهان ، نقش ، جایگاه و پالیسی های حزب آبادی افغانستن صحبت مفصل و همه جانبه نموده ، به سوالات رفقا جوابات قناعت بخش ارایه كردند.
جلسه كه ساعت ٨ شام شروع بکارنموده بود ، ساعت ١٠ شب به  آرزوی كارتشدیدی تشكیلاتی و تحكیم نظم و دسپلین حزبی پایان یافت .

 

حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۲۲۰۳

 Copyright ©bamdaad 2024