مراسم وداعیه  با پیکر روانشاد بانو دوکتورس اناهیتا راتب زاد  مبارز نستوه وفرزانه زن تاریخ معاصر ، یکی از پیشکسوتان جنبش مترقی ، دموکراتیک و دادخواهانه مردم  افغانستان

( ارسالی کمیسیون تدارک مراسم وداعیه)

 

مراسم  وداعیه با پیکر روانشاد  دوکتور اناهیتا راتب زاد   زن فرهیخته ، مبارز دلیر  و مدافع سرسخت ونامدار حقوق زنان افغان ، بنیان گذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان   وعضو  پیشین دفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان  ، عضو برجسته حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به  تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ عیسوی درشهر دورتموند المان  برگزار گردید.

دراین مراسم که از سوی کمیسیون تدارک  با ترکیب نماینده گان احزاب و سازمانهای اجتماعی وشخصیت های مستقل  سازماندهی گردیده بود؛ تعدادی از رهبران پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، اراکین بلند پایه دولت پیشین جمهوری دموکراتیک افغانستان رفقا هریک سلطانعلی کشتمند ، نجم الدین کاویانی ، فرید احمد مزدک ، عبدالوکیل و بشیر بغلانی ،احمد شاه سرخابی ، عزیز نگهبان، رهبران و نماینده گان احزاب ملی ، دموکرات وترقی خواه ؛ رهبران و  فعالان  نهضت زن  ؛ تعدادی  از کادر های پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نماینده گان سازمان های اجتماعی و شخصیت های  سیاسی ، اجتماعی ، وفرهنگی افغانستان ؛ تعدادی ازنماینده های سازمانهای مترقی ودموکرات منطقه و دوستان زنده یاد مقیم اروپا شرکت ورزیده بودند .

نخست نماینده گان احزاب ، سازمانها ، اقارب و دوستان  روانشاد  داکتر اناهیتا راتب زاد به ادای احترام درپای تابوت اکلیل های گل  گذاشتند .متعاقبأ داکترحبیب منگل رییس کمسیون تدارک مراسم وداعیه  شرکت کننده گان محفل را خیرمقدم گفته  ؛ پیرامون مبارزه وکارنامه های ماند گار این بانو بزرگوارترقی خواه  درراستای تامین حقوق زنان افغان و مردم ستمدیده افغانستان مختصرا صحبت کرده برای فامیل زنده یاد  وحاضرین تسلیت ابراز داشت .محفل وداعیه با قرایت  تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز گردید .

در این مراسم  پدرودی نخست محترم سلطانعلی کشتمند  صدراعظم پیشین افغانستان طی سخنرانی مبسوطی پیرامون شخصیت وسجایای عالی انسانی  و کارنامه های درخشان داکتر راتب زاد در مبارزه  برای رهایی زنان افغان از اسارت وستم  و جایگاه شایسته او در مبارزات حزب دموکراتیک خلق افغانستان روشنی انداخت  که از سوی اشتراک کننده گان محفل به گرمی استقبال گردید. سپس فرید احمد مزدک  وبه  تعقیب آن جمیله پلوشه ، سهیلا شیرزی ،  سید طاهر شاه پیکارگر ، محمد انور فرزام ، داکتر عبدالله نایبی رییس نهضت آینده افغانستان ، کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان ، یاسین بیدار معاو ن شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان ،عیدالواحد فیضی منشی اول  کمیته فعالین  حزب دموکراتیک خلق ، بانو نسرین منصور به نماینده گی  از شورای اروپایی زنان افغان ، انجیلا پگاهی شاعر ، سهیلا حسرت نظیمی  رییس همایش زنان افغان در اروپا ،  داکتر شفیقه  رزمنده ، خانم شاهین دوستدار از دوستان ایرانی ، پرستومهریار ، ذلیخا پوپل ، نبی شوریده ، عبدالواحد سادات و عبدالوکیل کوچی  بیاینه ها ، پیام ها ، سخنرانی   و سروده  های شانرا  پیرامون زنده گی، شخصیت ، مبارزه  وکارنامه های پرافتخار زنده یاد داکترانا هیتا راتب زاد این اسطوره تاریخ معاصر افغانستان ، رهبر افسانه ای نهضت زنان افغان  ویکی از رهبران جنبش ملی ،  دموکراتیک و دادخواهانه مردم  افغانستان ایراد کردند .

در پایان مراسم رفیق رومان بریالی نوه بانو دوکتورس اناهیتا راتب زاد به نماینده گی از خانواده زنده یاد از تشریف آوری وغمشریکی اشتراک کننده گان در مراسم وداع  ومحفل گرامی داشت روانشاد با قدردانی یاد آوری نموده و سپاسگزاری بعمل آورد. سپس اشتراک کننده گان از برابر پیکر بانو دوکتورس اناهیتا راتبزاد غرض ادای احترام غبور نمودند.

 

 

زندگینامه ای داکتراناهيتاراتبزاد

اناهیتا راتب زاد در اکتبر ۱۹۳۱ میلادی درکوهپایه های ولسوالی گلدره ولایت کابل در يک خانواده ای اهل نظر وسیاست زاده شد. پدرش احمد راتب نام داشت وخواهرزاده محمود طرزی سیاستمدار و نويسنده توانای کشور بود. احمد راتب سهم فعالی در جنبش امانی) جنبش جوانان( کشورداشت واز طرفداران سرسخت پادشاه ترقیخواه وتحول طلب غازی امان الله خان بود. درتدوين نخستین قانون اساسی افغانستان( ۱۹۲۳ م )سهم بارز داشت. وی در آن سال ها هفته نامه  «نسیم سحر»  را منتشر می کرد که درآن انديشه های مشروطیت و اصلاح طلبانه را بازتاب می داد. پس از سقوط رژيم امیرامان الله خان و استقرار رژيم اختناق سیاسی هفته نامه نسیم سحر از نشر باز ماند اما احمد راتب از کار روشنگری دست نکشید. او با پخش شبنامه ها از فساد و رشوه خواری در محافل حاکمه سلطنت پرده برمی داشت تا ا ينکه در دوره ای محمد نادرشاه تبعید شد و درتبعید درگذشت.

اناهیتا راتب زاد آموزش متوسطه را در ۱۹۴۵م  در لیسه ملالی کابل به پايان رسانید و در ۱۹۴۷م ، به تحصیل دوره يک ساله ای پرستاری در مکتب عالی نرسنگ پرداخت. در همان سال با داکتر کرام الدين کاکړ ازدواج کرد ودر ۱۹۴۹م  با همسر خود به هدف تحصیلات عالی به ايالات متحده امريکا رفت و درآنجا به مدت سه سال در رشته ای نرسنگ آموزش ديد. پس ازبازگشت به افغانستان، بحیث مديره شفاخانه مستورات تعین گرديده و همزمان در انستیتوت قابلگی کابل به حیث آموزگار به تدريس پرداخت و پس از آن، در ۱۹۵۷م  وارد فاکولته طب در پوهنتون کابل شد و در ۱۹۶۳م  تحصیلات عالی را به درجه داکتر طب مو فقانه به پايان رساند.

داکتر اناهیتا راتب زاد،در ۱۹۶۵م ، در کارزار انتخاباتی فعالانه سهم گرفت و به عنوان نماينده ای شهروندان شهر کابل در شورای ملی انتخاب شد. در شورای ملی صدای مردم و زنان رنجیده ای کشور را بلند کرد. فعالیت های پارلمانی وی يکی از صفحه های در خشان زنده گی وی است.

داکتر اناهیتا راتب زاد، با جمع از زنان مبارز سازمان دمکراتیک زنان افغانستان را در ۱۹۶۶ م بنیان گذاشت و به عنوان رییس آن انتخاب شد. سهم پیشتاز وی در مبارزات روشنگرانه و سازماندهی جنبش زنان افغانستان برجسته است.

داکتر راتب زاد در۱۹۶۷ م، به عضويت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق انتخاب شد. وی در

مبارزه ای دادخواهانه و ترقی خواهانه ای مردم فعالانه سهم گرفت. در مظاهرات، مارش های خیابانی و گردهمايی ها صدای زن افغان را برای آزادی، مساوات وبرابری زنان با مردان، رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان، بلند نمود.  بر ضرورت تحولات بنیادی در کشور و مبارزه برای حقوق مدنی سیاسی، اجتماعی واقتصادی مردم، ترقی اجتماعی واقتصادی افغانستان و تامین عدالت اجتماعی تاکید می ورزيد. نوشته های از وی در شماره های هفته نامه «پرچم» به نشر رسیده است. وی در اين سال ها به کار طبا بت و درمان نیازمندان نیزمی پرداخت داکتر راتب زاد در ۱۹۷۸م به عضويت شورای انقلابی انتخاب و وزير کار و امور اجتماعی تعیین گرديد. در جولای ۱۹۷۸م  تحت عنوان سفیر در بلگراد ( پايتخت يوگسلاوی پیشین)  تبعید گرديد و در اکتبرهمان سال از کاربرکنار شد.

داکتر راتب زاد در ۱۹۸۰م ، به عضويت دفترسیاسی حزب دموکراتیک خلق انتخاب و بحیث وزير وزارت معارف تعیین شد. در ۱۹۸۱م  رهبری وزارت های اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی و

صحت عامه را در بیروی سیاسی به عهده داشت. به عنوان رییس سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ، سازمان صلح ، همبستگی و دوستی  و معاون سازمان همبستگی با خلق های آسیا و افريقا در ده ها نشست و گردهمايی های ملی، منطقه يی و بین المللی شرکت جست و از تلاش ها و آرزوهای صلح خواهانه وداد خواهانه مردم افغانستان، سخن گفت.اوسیاست مدار هومانیست و وطن دوست، ترقی خواه وباور مند به عدالت اجتماعی بود .زنده ياد دکتور انا هیتا راتب زاد نه تنها به دردها ورنج های مردم وطن اش آشنا بود بل خود نیز فرزند درد و رنج ومادر بزرگوارش ازتبار زحمتکشان بود. ازاينرو در تمام حیات سیاسی خويش چون کوه استوار، بی هیچگونه تزلزل وانحراف، برای بهروزی، سعادت ورفاه مردم رنجديده افغانستان مبارزه کرد.  با باورها وارزش های برزگ انسانی اش با افتخار وسر بلندی زيست. او يک انسان فروتن ، با تهذيب، نیک انديش ونیک کردار ، زن فرزانه و مادر مهربان بود.

داکترراتب زاد در ۱۹۹۲م  پس از سقوط دولت جمهوری افغانستان مجبور به ترک کشورگرديد و برای ۳ سال در هندوستان به سر برد و بعد از آن در۱۹۹۶ م درالمان فدرال پناهنده شد.

زنده ياد با اندوه و دريغ فراوان شام هفتم سپتمبر ۲۰۱۴ م  با زنده گی وداع گفت. از داکتر راتب زاد، يک دختر و دو پسر،  جمیله ناهید، عبدالله تاش کاکړ و کنشکا کاکړ به جا مانده است.

روانش شاد ويادش گرامی وجاودان باد!

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۶۰۹