پیام تسلیت شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت وفات مرحوم شرف الدین شرف 

 

‎با تألم ودرد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی ازسابقه داران ح د خ ا ( حزب وطن)  و یکی حقوق دانان برجسته کشور ولوی څارنوال اسبق جمهوری دموکراتیک افغانستان رفیق سید شرف الدین شرف داعی اجل را لبیک گفته به ابدیت پیوست.

‎شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در حالی که خود را در این اندوه بزرگ فامیل های داغدیده امین وشرف شریک میداند ، عمیق ترین مراتب تسلیت خویش را به رفیق سید صلاح الدین ومتباقی بازماندگان وفامیل های محترم شان ابراز نموده، روان رفیق شرف الدین شرف راشاد وخاطرات شان را جاودانه میخواهد .

‎ داود رزمیار

‎رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۱ـ ۰۷۰۵

Copyright ©bamdaad 2024