پیام همدردی و تسلیت کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

‎با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفقا دگروال سلیمان شاه یوسفی وظاهرشاه یوسفی خسربره های رفیق فتاح روفی ، داعیه اجل را پذیرفته به جاودانگی پیوستند .

کمیته حزبی ما با اظهار تاثرات عمیق ، مراتب تسلیت و همدردی خود را خدمت رفیق گرانقدرعبدالفتاح روفی ، خانواده های سوگوار، وابستگان وعزیزان شان تقدیم نموده ، درتحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو میکند .

 

 کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۳ـ ۰۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2024