اعلان فاتحه
 
إنالله وأنا إليه راجعون
 
تورنجنرال محمد آصف الم سابق رییس محکمه عالی قوای مسلح و معاون قاضی القضات افغانستان شوهر، آصفه الم دختر، فرید الم ، یونس الم وحشمت خلیل الم پسران، افغانی صابرخواهر، بریالی طاهری برادر، محمد صابرمحسن سابق دیپلومات افغانستان در تهران و انقره و دگروال محمد سلیم هوشمند سابق استاد کورس عالی افسران برادران شوهر، مینه هوشمند خانم برادر شوهر، جمیله الم، پراسکویا الم و قدسیه الم عروسان، جاوید الم، رامین الم، نیلوفرالم، بکتاش الم، آرش الم، نوید الم، سوسن الم، امید الم، یعقوب الم و سارا الم نواسه ها، یوسف صابر، حارث صابر و فهیم صابرخواهرزاده ها، محمد ظاهر نورزایی، اجمل نورزایی، ایمل نورزایی و تیمور طاهری برادرزاده.
نسبت وفات بانو حفیظه الم ، سابق معاونه کودکستان شیرپور به اطلاع دوستان میرسانند، که مراسم خاک سپاری مرحومه مغفوره روزچهارشنبه تاریخ اول می ۲۰۲۴ به ساعت ۱۲ بجه به آدرس ذیل صورت می‌گیرد :
 
Ullerød Kirkegaard
Frederiksværksgade 143
3400-Hillerød
 
فاتحه مردانه و زنانه در همان روز ( اول می ۲۰۲۴) از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ به آدرس ذیل برگذار میگردد:
Golden Palace
Astridsvej 70
2770 Kastrup
اشتراک دوستان باعث خوشنودی روح مرحومه مغفوره و تسلی بازمانده گان میگردد.
شماره تماس:
 
0045-28637311 بریالی طاهری
0045-50121071 فرید الم
0045-24677297 یونس الم
0045-28205201 جاوید الم
 
 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۳ـ ۲۹۰۴

Copyright ©bamdaad 2024