« هییتلیک» عیدانه زیبایی ازاستاد یوسف اوچقون

 

هییتلیک

 

کیلدی قربان بیرمی کیل گین که قربانت شوم

مثل اسماعیل کبی دایم به فرمانت شوم

حاجی لر حج گه باریب چیقسه عرفات تاغیده

کلبه ی احزانیمه آیی که میز بانت شوم

اوشبو بیرم کونلری هربای کیشی قویلر سویر

مین سنگه قربان بولیب اّول صدقه ی نازت شوم

کویدیم هجران اوتیده وصلینگه بیر بار ایتمدیم

قنچه مین آواره ی دشت وبیابانت شوم

کیل خرا مان ایله بان یانیمده ای سروی روان

صدقه ی رفتار کبک و قد شمشادت شوم

سایه تاشلیب دیر یوزینگده مشک عنبر کاکلینگ

صدقه زلف پریشان آن ماه تابانت شوم

نرگس مستت مرا دیوانه قیلدی عاقبت

بوسه ی لعل لبینگ خال زنخدانت شوم

مقدمینگ قویسینگ اگر کُلبم ساری ای مهوشیم

تیرمولیب یولینگنده تورسم شوکت وشآنت شوم

ایله نیب پروانه دیک شمع جمالینگ گِیردیده

ایله سینگ لطف وکرم بیرکیچه مهمانت شوم

سین کبی هرگز گوزه ل نینگ هیچ قچان مین کورمادیم

جان ودلدن من فدای خالق پاکت شوم

اوتی ابراهیم خدا یولیده اوز فرزندیدن

بِیر اجازت اُول کبی مین سینی قربانت شوم

 

( استاد محمد یوسف اوچقون )

استانبول ترکیه ۱۴۰۳/۳/۲۵

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۴ـ ۱۷۰۶

Copyright ©bamdaad 2024