بیانیه انجمن وکلای دموکرات المان (VDJ) در رابطه با هجوم پولیس به مراکز دانشگاهی

 

دانشجویان و استادان دانشگاه ها مصرف کننده گان خاموش امکانات آموزشی نیستند، بلکه بخش مهمی از تبادل، آزمایش و تحکیم دانش و علوم می باشند.

 

انجمن وکلای دموکرات المان (VDJ) طی بیانیه ای در تارنگاشت این انجمن تحریک رسانه ها و خشونت پولیس در حمله به دانشجویان و اساتید ، و تجمع مسالمت آمیز دانشگاه آزاد برلین را محکوم کرد. در بیانیه ای که این انجمن صادر کرده آمده است:

به عنوان وکلای دموکرات، ما از حملات اخیر به آزادی بیان و عقیده دانشگاهی، آزادی بیان و آزادی حرفه ای توسط سیاستمداران عضو دولت فعلی المان و توسط بخش بزرگی از رسانه ها شوکه شده ایم.

بروز هفتم ماه می، دانشجویان « دانشگاه آزاد برلین » تجمعی اعتراضی در محوطه دانشگاه برپا کردند تا مخالفت خود را در رابطه با مشارکت سیاسی و تسلیحاتی جمهوری فدرال المان در جنگ غزه اعلام کنند اما به درخواست مدیریت دانشگاه تجمع مسالمت آمیز دانشجویان توسط پولیس درهم کوبیده شد.

تصاویر تخلیه، اقدامات وحشیانه پولیس و تمسخر دانشجویان توسط افسران یونیفرم پوش پولیس سند ادعای ماست. «کای وگنر»، شاروال برلین نیز به صراحت این تهاجم را ستوده است.

در واکنش به تهاجم به تجمع دانشجویی مذکور، دانشگاهیان برلین نامه ای سرگشاده نوشتند که تا اکنون بیش از ۱۰۰۰ استاد آن را امضا کرده اند. آنها در این نامه برچیدن و سرکوب تجمع مسالمت آمیز دانشجویان و نحوه تهاجم پولیس محکوم شده است. این استادان خواستار گفت وگو حتا با مواضع متفاوت هستند. استقرار پولیس در برابر اعتراضات غیرخشونت آمیز با فرهنگ مرسوم موسسات دانشگاهی ناسازگار است.

بتینا اشتارک - واتسینگر، وزیرعلوم، نامه سرگشاده استادان دانشگاهی را به فرصتی برای متهم کردن امضا کننده گان به یهودستیزی مبدل کرده است. شرکت های رسانه ای و پیشتاز تر از همه « شرکت اکسل اشپرینگر»*، علیه دانشمندان حامی تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان به توهین و آزار و اذیت کلامی متوسل شده و آنها را حامیان ترور و یهودستیزی اعلام می کنند.

اظهارات وزیرعلوم المان به جای برخورد علنی و صادقانه با نگرانی های دانشجویان و به ویژه با محتوای نامه اساتید، موقعیت استادان را به عنوان اعضای علمی دانشگاه ها و محققان کشور با اتهامات عجولانه و جدی، آسیب رسانده است و این ظن را ایجاد کرده است که شاید وسایل ارتباط جمعی المان به بلند گوی افراد مشخصی تبدیل شده است.

برای ما به عنوان وکلای دموکراتیک المان، دانشگاه مکانی محافظت شده است که از طریق آن گفتمان آزاد به عنوان یک پیش نیاز برای نوآوری و ارتقا علمی ضروری است. قانون اساسی این فضای حفاظتی را به همه اعضای دانشگاه از جمله دانشجویان اعطا می کند. دانشجویان و استادان دانشگاه ها مصرف کننده گان خاموش امکانات آموزشی نیستند، بلکه بخش مهمی از تبادل، آزمایش و تحکیم دانش و علوم می باشند. آزادی تبادل نظر نیاز به فضای باز برای بیان نظر مخالف دارد. این به کسانی که در قدرت هستند ربطی ندارد که چارچوب گفتمان یا دامنه و حد و حدود موافقت یا مخالفت در بحث ها را تعیین کنند. تهاجم ماموران پولیس به دانشگاه و تجمع مسالمت آمیز دانشجویی و حمایت وزیرعلوم از چنین عملکرد غیرقانونی آنها آسیب رساندن جدی به آزادی قانونی دانشگاهی است که رشد فرایند خلاق فکری در دانشگاه ها را به شیوه ای اقتدارگرا نفی می کند.

ماده ۵ قانون اساسی المان آزادی علم و آزادی عقیده و بیان را به عنوان پیش نیاز اساسی یک جامعه آزاد و دموکراتیک اعلام می کند. اقدامات انجام شده در چند روز پیش با قانون اساسی ناسازگار است که اعضای دانشگاه را به روش های خاص دولتی متعهد به رفتارهایی و یا اعترافاتی بکنند. مجاز نیست دولت خواسته های خود را به دستورالعمل و اجازه نامه گفتمان علمی تبدیل کند. با چنین روش هایی علاوه بر آزادی دانشگاهی، نقض آزادی اساتید نیز عملا اعمال می شود.

به عنوان وکلای دموکرات، ما همچنین خشونت پولیس را محکوم می کنیم. نحوه تمسخر اعضای دانشگاه توسط ماموران پولیس یک سیگنال هشدار دهنده برای وضعیت پولیس المان است. برای ما، حملات انجام شده، گسترش خشونت علیه جامعه مدنی محسوب می شود.

۱۷۰سال پیش، فرهنگ لغت حاکمیت قانون را به عنوان « دولتی که هدف آن حمایت قانونی از همه شهروندانش است» تعریف کرده است. این حفاظت از منافع فردی باید توسط عوامل دولتی نیز پذیرفته و اعمال شود، نه اینکه به عملیات خشونت آمیز پولیس مبدل شود. کسی که به مفهوم حاکمیت قانون استناد می کند هرگز نمی تواند خشونت باتوم پولیس را توجیه کند.

ـ  ما با همه امضا کننده گان « بیانیه مدرسان دانشگاه های برلین» اعلام همبستگی می کنیم.

ـ ما تحریک رسانه ها توسط مسوولان سیاسی و رسانه ای را محکوم می کنیم.

ـ ما تخلیه تجمع اعتراضی دانشجویان را با استفاده از خشونت پولیس محکوم می کنیم.

ـ به عنوان وکلای دموکرات، هدف و وظیفه ما تضمین آزادی دانشگاه است.

 

انجمن وکلای دموکرات المان

 

*انحصارات رسانه یی « اکسل اشپرینگر» درالمان صاحب روزنامه ها ، جراید ، مجله ها ، رادیوها ، شبکه های تلویزونی ، شبکه های انترنتی و ... بوده ، «بیلد سایتونگ » یکی از رسانه های مربوط به این انحصارات راستگرا و ضد دانشجویی میباشد . جنبش دانشجویی المان در دهه شصت و هفتاد ترسایی درمخالفت با این روزنامه بلووارد و ضدمردمی اقدامات متعددی را راه اندازی نموده بودد ـ بامداد

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۴ـ ۱۶۰۵

Copyright ©bamdaad 2024