پیام تبریکیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول سال ۱۴۰۳ هجری شمسی ،نوروز باستانی و روز  دهقان 

 

‎تجلیل از سال نو و نوروز یک عنعنه تاریخی در افغانستان است که ریشه آن حد اقل به ۳۰۰۰سال پیش بر می گردد.

‎ «نوروز» یکی از بزرگترین جشن‌های کهن و باستانی در افغانستان است و مردم این کشور با گرامیداشت و استقبال این روز، آن را از ارزش‌های ملی و فرهنگی و آغاز فصل طراوت و زندگی مجدد طبیعت می‌دانند 

‎نوروز جشن دهقان وروز دهقان نیز یاد می‌شود.

‎زیرانوروز به مثابه سر آغاز فصل بهار، با زندگی عینی مردم افغانستان پیوند داشته و بخش بزرگ از مردم کشورمان که دهقان هستند، از آمدن فصل بهار و نوروز به گرمی استقبال کرده وصفحه جدیدی از کار و فعالیت خود را آغاز میکنند. از این روی دهقانان  با برگزاری مراسم ویژه‌ای از آمدن نوروز تجلیل میکنند

‎وجشن نوروز را  سرلوحه بازگشت به خویشتن خویش و اصل فطرت انسان دانسته و در این روز زدودن کدورت و غم و سیه روزی را از سینه ها تاکید می کنند و روز نوروز را، روز امید نیز نامیده اند.

‎سال ۱۴۰۲ هم به پایان رسید با همه‌ی شیرینی‌ها و تلخی‌ها و فرازها و فرودها که در زندگی طبیعی است و زندگی مجموعه‌ای از همین فراز و فرودها و شیرینی‌ها و تلخی‌هاست در حیات مردمان همه کشورما:

‎بادرنظرداشت اهمیت این روز تاریخی وباستانی در حیات اجتماعی کشور وجامعه ما،شورای اروپایی حزب آبادی  افغانستان این ایام خجستهُ فرهنگی وتاریخی را به کافه ای  ملت شریف کشور ما، افغانهای مقیم خارج از کشور ، همه اقوام وملیتهای ساکن کشور، همه همزبانان و همه آنان که به نام نوروز همبستگی و همدلی و هم‌رأیی را پاس می‌دارند،تمام مردمان حوزه تمدنی نوروز و همه نوروز پسندان و سبز باوران،صمیمانه تبریک گفته میگوید . 

‎امیدواریم سال که در پیش رو داریم پایانی باشد به تبعیض نژادی،لسانی،ملیتی،جنسیتی ،مذهبی وغیره انواع آن ، امید آنکه نوروز پیروز و آیین‌های معنابخش آن فرصتی برای تجدید حیات و توان همه افغانها در راه توسعه کشور، زندگی بهتر، صلح پایدار،  نقطهُ عطف توجه در تغیر حیات اجتماعی  از لحاظ فرهنگی، سیاسی،اقتصادی ومعنوی ارزنده ومثبت تمام شده وتمامی اقشار جامعهُ ما به خواست همیشگی شان که صلح، برابری، دوستی، زیست همگانی، تحصیل برای همه ، پیشرفت و ترقی است نایل و امید افق‌گشا باشد.

‎بااین آرزومندی ها آغاز سال ۱۴۰۳را به فال نیک گرفته ،سال مملو از سعادت خوشبختی و موفقيت  آرزو میبریم .

‎با احترام

داود رزمیار

‎رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۴ـ ۲۵۰۳

Copyright ©bamdaad 2024