یَنه کېلدی نوروز عالم گلگه تۉله کۉکسینی آچیب

ینه کېلدی یم ـ یشیل بهار نوروز گلی ایفارین ساچیب

ینه اېسدی سۉلیم شباده میسه‌لرنینگ سیلب باشینی

هر تانگ اۉتر چمنزارلردن چېچکلرگه تۉکیب یاشینی

نېته‌ی سېندین ییراق من یورتیم مېن پریشان،

سېن هم پریشان مېن هم غریب،

بهارهم غریب فراقینگدن دلگینم ویران بهار

ییلل نینگ قلدیرغاچ فصلی

کېلر هر ییل بیزنی سۉراقلب

کېلر کېتر هر بهار نوروز عمر دفترینی قیته ورقلب

نصیب اېتسه قیته باره من نوروزینگنی کۉرگنی بیرکون

عزیزلریم، قدردانلریم احوالینی سۉرگنی بیر کون

بهارلرده اۉرتاق، دوستلریم کۉکره‌گیمگه باسیم کېله‌دی

هر بیری نینگ بۉینیگه هر آن گللر تېریب آسیگیم کېله‌دی

خوش کېلیبتی نورورینگ بهار هر ییلگیدېک گللر آچه‌دی

شبنم اورگن میسه زارلرگه قویاش آلتین نورین ساچه‌دی

کېه‌لکلر اوچیب قۉنیشی کۉنگلیم قووان بهار چاغلری

قیزیل ـ یشیل لباسین کییر آنه یورتیم گۉزل باغلری

کته ـ کیچیک قرینداشلریم نوروزینگیز بۉلسین مبارک

 آت ـ آت اۉینب یورگن یاشلریم نوروزینگیز بۉلسین مبارک.

(عالم کوهکن)

 

دوحه ـ قطر، ۲۹حوت ۱۴۰۲

 ۱۹ مارچ ۲۰۲۴

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۴ـ ۱۹۰۳

Copyright ©bamdaad 2024