افغانستان فراموش نشده است!

محمد ولی

 

در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ :

ـ شورای نظاری ها و جمعیتی ها در پای برج ایفل در پاریس اعلان کردند که « ماهم از طالبان انتقام میگیریم داعش هم ، ما هم خراسان میخواهیم داعش هم ، مقاومت متشکل از تاجک هاست داعش هم در مناطق تاجک نشین فعالیت دارد پس چرا داعش را برسمیت نشناسیم .

ـ  محقق هم گفت اگر خوست های شان براورده نشود راهی جز همکاری با داعش ندارند .

ـ  در همین ماه سال ۲۰۲۱ وزارت عدلیه امریکا مجوز فعالیت دفتر به اصطلاح مقاومت را در امریکا صاد ر کرد.

ـ  قصر سفید و وزارت های دفاع و خارجه امریکا افغانستان را مرکز فعالیت تروریستی منجمله داعش اعلان نمود .

قوماندانی سنتکوم پیوسته از تهدید داعش از طریق افغانستان نام میبرد .

ـ  جمعبندی این گفته ها را زلمی خلیلزاد چنین بیان کرده بود : « امریکا در افغانستان کارهای ناتمام دارد » .

مراجع نظامی ـ استخباراتی پاکستان نامی از داعش نمی برند ولی در مورد حوادث تروریستی در خاکش افغانستان را دخیل و ملامت میدانند . آنها مانند ۷۶ سال کارزار تبلیعاتی ، هند و افغانستان را علیه خودشان همدست میگویند . درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان اتهام زد که هند ۳۵ میلیارد روپیه از طریق طالبان افغانسنان به تی . تی . پی. میدهد ( انچه آنرا از لحاظ عقیدتی نمیتوان قبول کرد ) .

ـ  مولانا فضل الرحمن افشا کرد که سی هزار پاکستانی در جنگ علیه امریکا در افغانستان سهیم بودند ( اشاره ای به حضور انها در افغانستان ) .

ـ  خبر انتقال داعش به تاجکستان نیز جز مساعی برای بی ثباتی کشور است .

پس از دوسال و شش ماه شناخته شده های حوادث بیش از چهل سال افغانستان از واشنگتن تا اسلام آباد باب تروریستی دیگری را بنام داعش درافغانستان میگشایند که در نخستین برآمد های سال نو افغانستان در چندین نقطه تباز کرده است .

نتیجه اینکه افغانستان فراموش نشده است اما با تاسف که همانند سالهای گذشته مورد توجه تروریزم ‌قرار دارد و حامیان ان روزی هم از صدور تروریزم و تبلیغ بزرگ نمایی آن غافل نمی باشند .

این بار بدخشان را هدف قرار داده اند. ولایتی که پس از سالها موجودیت اش در جغرافیای افغانستان حیثیت استراتیژیک پیدا میکند و پروژه مورد توافق دهلیز واخان میان چین و افغانستان خار چشم پاکستان و امریکا میباشد . اینها آغاز از منطقه تاجک نشین تحت پوشش فعالیت داعش تا مزارع تریاک را اماج ناکام سازی پروژه مهم اقتصادی دهلیز واخان غرض بی ثبات سازی اوضاع در آن ولایت قرار داده اند تا افغانستان را از خود بسنده گی راه های ترانزیتی باز دارند .

وضعیت آغاز شده از ماه دوم‌ سال نو نشان دهنده گسترش نا امنی ها در مناطق دارای اهمیت سیاسی -- اقتصادی میباشد .

با احساس خستگی از جنگ و نا امنی و تروریزم آنهم درچنین وضعیت حساس مردم خواهان برخی نوآوری ها و بروز تغیرات ماهوی و ساختاری میباشد که باید عملی گردد .

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۴ـ ۱۰۰۵

Copyright ©bamdaad 2024